Vi är nu återförsäljare av biprodukter från Propolia

Vi är nu återförsäljare av biprodukter från Propolia

Vi kan nu medela att vi är återförsäljare av biprodukter från Franska Propolia. De har både hudvårdsprodukter och kosttillskott som har sitt ursprung från produkter från bikupan. För att få mer information se vår Webbutik www.biskafferiet.se 

2020-03-02 17:00