Reko-ringen Älmhult

Reko-ringen Älmhult

Vi (BISKAFFERIET) kommer framöver att finnas med på Reko-ringen i Älmhult på torsdagar, jämna veckor mellan 17:30-18:00. Beställning sker via Reko-ringen Älmhults facebookssida. Varmt välkomna!

2020-02-26 18:57