Nästa helg flytta de första lammen hemifrån men än finns det några kvar

Nästa helg flyttar de första lammen till nya hem men vi har fortfarande några kvar om någon är intresserad av att börja med Helsingefår.

2020-05-31 17:20